Home / Czytelnia / Z ostatniej chwili / Mix - News / Stowarzyszenia branżowe wspierają regulacje prawne UE

Stowarzyszenia branżowe wspierają regulacje prawne UE

Intergraf – europejskie stowarzyszenie przemysłu poligraficznego, skupiające 22 federacji członkowskich z 21 krajów, oraz UNI Europa – organizacja zrzeszająca ponad 40 związków zawodowych z branży wydawniczej, poligraficznej i opakowaniowej, wydały wspólne oświadczenie, w którym podkreślają potrzebę i wagę zmiany przepisów dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych zgodnie z tzw. Zielonym Ładem UE.

Przypomnijmy – jednym z kluczowych elementów Zielonego Ładu jest rewizja obowiązujących przepisów unijnych dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych. PPWR to projekt rozporządzenia, przedstawiony jesienią 2022 r. przez Komisję Europejską.

W oświadczeniu podkreślono, że przemysł opakowaniowy to duży i ważny sektor przemysłu europejskiego, bez którego inne branże nie mogłyby funkcjonować, i który musi chronić własne liczne kadry. Aby zapewnić dobre funkcjonowanie rynku wewnętrznego (nie zapominając przy tym o podstawowym przeznaczeniu i funkcji opakowania, jaką jest ochrona produktów), dobrze opracowane rozporządzenie powinno wspierać ujednolicone wymogi w zakresie projektowania opakowań i recyklingu w Europie.

Ponieważ druk jest kluczowym elementem większości opakowań, jest on ważnym elementem, który należy wziąć pod uwagę przy definiowaniu kryteriów recyklingu opakowań; równie ważne jest zajęcie się fazą końca życia materiału opakowaniowego, a zatem zachęcanie do selektywnej zbiórki, sortowania i wprowadzania najnowocześniejszych procesów odbarwiania i recyklingu.

W świetle końcowych negocjacji w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych obydwa stowarzyszenia chcą podkreślić swoje (czyli branżowe) kluczowe priorytety w celu osiągnięcia ambitnych i jednocześnie wykonalnych ram regulacyjnych.

Intergraf i UNI Europa popierają proponowaną przez PE definicję opakowania złożonego (tj. z wyłączeniem etykiet, powłok, podszewek, lakierów, farb, tuszów, klejów, lakierów, zamknięć i uszczelnień) oraz wyłączenie tuszy, klejów, farb i lakierów z wymogu minimalnej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w opakowaniach plastikowych.

Popierają także podejście, które pozwala na współistnienie systemów ponownego użycia i recyklingu. Ponowne użycie nie powinno być promowane samo w sobie ze szkodą dla recyklingu, jeśli okaże się, że ma lepszy wpływ na środowisko. Umożliwia to wprowadzenie wyjątku w zakresie celów ponownego użycia, w przypadku gdy poziom selektywnej zbiórki przekracza 85% (wskaźnik ten wprowadził unijny ustawodawca).

Stowarzyszenia popierają również definicję recyklingu wysokiej jakości przyjętą przez PE, która jest powiązana z jego potencjałem w zakresie zastępowania surowców pierwotnych, a nie ograniczania go do recyklingu opakowań w obiegu zamkniętym. Z obu rodzajów strumieni recyklingu mogą powstawać cenne surowce wysokiej jakości.

Pozytywnie odniesiono się również do propozycji Komisji dotyczącej przekształcenia obowiązującej dyrektywy w rozporządzenie. Mając na uwadze wzmocnienie wewnętrznego rynku opakowań w Europie, rozporządzenie powinno powstrzymać się od dopuszczania rozbieżnych środków krajowych i zasad etykietowania. W szczególności tekst nie powinien zezwalać na wprowadzenie krajowych wymogów dotyczących etykietowania w celu identyfikacji systemów EPR. Zharmonizowany system etykietowania UE powinien mieć pierwszeństwo.

  • Obecnie 0 z 5.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ocena: 0/5 (0 ocen/y)

Dziękujemy za ocenę!

Twoja ocena już została uwzględniona. możesz oceniać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Powiązana zawartość

Nie masz uprawnień do pisania komentarzy. Zaloguj się.

Z ostatniej chwili

W dn. 19 i 20 czerwca br. w warszawskim Expo XXI odbędzie się V edycja Międzynarodowych Targów Dostawców dla Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego PCI Days 2024. Wydarzenie, w którym udział jest bezpłatny (wymagana jest rejestracja), jest przeznaczone dla producentów leków i kosmetyków, a także przedstawicieli instytucji, uczelni i firm z otoczenia branży farmaceutycznej i kosmetycznej.

Firma Dantex – producent cyfrowych drukarek do etykiet – nawiązała współpracę sprzedażową i marketingową dotyczącą drukarek Pico z Grupo Impryma, działającą na terenie Hiszpanii i Portugalii.

Polecamy

Prenumerata

Zachęcamy do zaprenumerowania naszego pisma.
Wypełnij formularz i dołącz do grona ludzi dobrze poinformowanych.

●Zamawiam prenumeratę●

Reklama

W tym miejscu zamieszczamy cenniki produktów reklamowych w drukowanych wydaniach "Świata DRUKU" oraz informacje techniczne dotyczące ich przygotowania.
Wszelkie ewentualne pytania prosimy kierować do działu reklamy:
tel. 42 687 12 92
reklama@swiatdruku.eu

*Informacje o modułach reklamowych do zestawień tematycznych:

Moduły reklamowe do zestawień przygotowywane przez nasze zewnętrzne studio graficzne (w wym. 180 x 40 mm), w oparciu o przesłane do nas w tym celu następujące materiały Klienta:
- logotyp w rozdzielczości 300 dpi (formaty: AI, CDR, EPS, JPEG, PDF lub TIFF)
- nazwa firmy wraz z formą prawną
- adres: ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość
- jeden numer telefonu i jeden numer faksu
- jeden adres e-mail i jeden adres strony www
- opis działalności do 600 znaków ze spacjami.

Moduły są przesyłane do Klienta przed drukiem w celu akceptacji.

W cenie modułu zawarta jest jedna poprawka Klienta i wszelkie korekty ewentualnych błędów zawinionych przez naszą redakcję lub studio graficzne.

Dodatkowe zmiany treści są dodatkowo płatne, uzależnione od czasu pracy studia.