Home / Czytelnia / Z ostatniej chwili / Mix - News / Po co Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych

Po co Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych

Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych to organizacja działająca na rzecz edukacji poligraficznej przyszłych pracowników firm poligraficznych lub z nimi współpracujących, chcąca nieść pomoc szkołom średnim i wyższym. Docelowo jednak chce pomagać zakładom poligraficznym w zatrudnieniu kompetentnej kadry.

Celem Fundacji jest wszechstronna pomoc szkolnictwu poligraficznemu na poziomie szkół średnich i wyższych. Fundacja realizuje ten cel m.in. przez następujące formy działania:
• wspieranie szkolnictwa w unowocześnianiu warsztatów szkolnych oraz sal lekcyjnych i wykładowych,
• wspieranie szkolnictwa materiałami dydaktycznymi,
• dokształcanie nauczycieli i wykładowców,
• umożliwianie nauczycielom, wykładowcom oraz uczniom i studentom uczestnictwa w sympozjach, konferencjach oraz wystawach materiałów i sprzętu poligraficznego,
• udział w gremiach mających wpływ na kształt zawodów, podstaw programowych i egzaminach zawodowych,
• współudział w organizowaniu konkursów z wiedzy poligraficznej oraz prac dyplomowych z zakresu poligrafii,
• honorowanie szkół oraz uczelni poligraficznych za osiągnięcia w nauczaniu.
Fundacja w ostatnim okresie wsparła m.in.:
• zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Poligraficznej w Inowrocławiu,
• dofinansowanie zakupu sprzętu dla Instytutu Papiernictwa i Poligrafii w Łodzi,
• zakup książek do bibliotek szkolnych dla szkół poligraficznych w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Poznaniu,
• udział w Konferencjach Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego oraz Konfrontacjach Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii.
Obecnie FRKP realizuje następujące działania wymagające wsparcia finansowego:
• zakup książek z zakresu poligrafii do bibliotek szkolnych,
• organizacja konferencji dokształcających dla nauczycieli,
• kompletowanie i przygotowywanie materiałów dydaktycznych w postaci prezentacji multimedialnych i materiałów poligraficznych poglądowych do wykorzystania przez nauczycieli na lekcjach przedmiotów zawodowych,
• ankietowanie szkół w określeniu ich potrzeb,
• ankietowanie firm poligraficznych w określeniu wymagań kompetencji zawodowych nowych pracowników.
Fundacja działa tylko dzięki wsparciu finansowemu środowiska poligraficznego. Podstawowe źródła finansowania to:
• darowizny finansowe,
• wpłaty z 1% podatku,
• darowizny materialne i rzeczowe.
FRKP szuka sponsorów dla swoich działań. Dla firm jest to inwestycja w rozwój przemysłu poligraficznego, w rozwój własnej firmy. Fundacja oczekuje również na pomysły innych działań, które mogłyby przyczynić do wzrostu kompetencji przyszłych pracowników.
Na czele FRKP jest Rada Fundacji składająca się z przedstawicieli drukarń, dostawców materiałów i urządzeń, szkół i ośrodków naukowo-badawczych. Pracami Rady kieruje Małgorzata Olszewska-Nowicka jako Przewodnicząca Rady, skład całej Rady jest na stronie Fundacji.
Organem wykonawczym jest Zarząd, którym kieruje Bernard Jóźwiak (Warszawa), w skład Zarządu ponadto wchodzą: Beata Krupa (Kraków), Małgorzata Siennicka-Pindral (Warszawa), Damian Gajewski (Poznań), Wojciech Pilc (Łódź).
Polska poligrafia rozwija się pomimo konkurencji e-mediów, pomimo niskich marż i jeszcze kilku pomimo. Tak mówią dane statystyczne krajowe i zagraniczne, ale też taki jest obraz poligrafii widziany w trakcie zwiedzania zakładów poligraficznych czy też rozmów z właścicielami lub zarządzającymi w drukarniach. Ta poligrafia potrzebuje coraz więcej wykształconej kadry. Nowoczesne technologie, materiały, maszyny poligraficzne, w których bez elektroniki i informatyki ani rusz, wymagają odpowiedniej kompetencji.
Sygnalizowany od pewnego czasu problem w zatrudnianiu pracowników znajduje potwierdzenie w danych publikowanych przez GUS jako bariery działalności poligraficznej. Ogólny brak pracowników osiąga poziom bliski 20%, czyli że co piąta drukarnia ma kłopoty z zatrudnieniem pracowników. Jeszcze większy kłopot jest ze specjalistami, ponieważ co trzecia drukarnia cierpi na brak pracowników wykwalifikowanych.
Niepokojącym zjawiskiem jest stan przygotowania zawodowego w szkolnictwie średnim związanym z poligrafią. Nie ma spotkania poligrafów lub branżowego raportu, gdzie by nie było narzekań na ten stan rzeczy. Niestety technika poligraficzne oraz szkoły branżowe kształcące w zawodach typowo poligraficznych (technik procesów drukujących czy introligatorskich) mają coraz mniejszy nabór. Szkoły te w większości mają dobrą kadrę nauczającą przedmiotów zawodowych, ale borykają się z problemami odpowiednich warunków do kształcenia zawodowego. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w szkołach, które otworzyły klasy technik procesów cyfrowych lub technik reklamy. Z tych szkół również trafiają pracownicy do zakładów poligraficznych, a ich podstawowym problemem jest brak kompetentnych nauczycieli zawodu (często brak w ogóle nauczycieli zawodu), brak podręczników do nauczania zawodu, brak odpowiedniego wyposażenia do prowadzenia zajęć praktycznych oraz otwieranie klas w przypadkowych szkołach, niemających żadnego powiązania ze środowiskiem poligraficznym (gdzie przynajmniej można by pokazać, jak wyglądają procesy poligraficzne).
Nie wdając się w sens zapowiadanych reform w szkolnictwie – powrót do ośmioklasowych szkół podstawowych, likwidacja gimnazjów i wydłużenie nauki w szkołach średnich – będą one miały wpływ na poligrafię. Czy zmiany średniego szkolnictwa zawodowego wpłyną pozytywnie na przygotowanie kadr dla poligrafii, a więc i na jej rozwój?
Branża poligraficzna nie może stać obok i czekać, co przyniesie los. Tam gdzie można, należy pomagać szkołom we właściwym przygotowaniu nowych pracowników. Część problemów szkół średnich przenosi się również na szkolnictwo wyższe kształcące poligrafów, również tam konieczna jest pomoc.

Organizacja pożytku publicznego. 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223, Budynek IPiP PŁ – B17, pok. 3

  • Obecnie 0 z 5.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ocena: 0/5 (0 ocen/y)

Dziękujemy za ocenę!

Twoja ocena już została uwzględniona. możesz oceniać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Nie masz uprawnień do pisania komentarzy. Zaloguj się.

Z ostatniej chwili

Podczas Zgromadzenia Ogólnego FESPA, które odbyło się w Madrycie, Brytyjka Nicole Spencer została jednogłośnie wybrana nowym członkiem zarządu stowarzyszenia po tym, jak Lascelle Barrow ustąpił ze swoich regionalnych obowiązków w Zarządzie FESPA jako reprezentant Wielkiej Brytanii i otrzymał dożywotni status Honorowego Członka Zarządu, w uznaniu jego wybitnego osobistego wkładu w rozwój FESPA i społeczności poligraficznej.

Z dn. 1 grudnia 2022 r. Janmar Centrum sp. z o.o. sp. k. zmieniła nazwę na Gatner Packaging sp. z o.o. sp. k. Decyzja o rebrandingu jest związana z zakończeniem ważnego okresu inwestycyjnego, „troską o jeszcze lepszą rozpoznawalność polskiej, rodzinnej marki opakowaniowej” i stanowi ważny element w strategii rozwoju firmy w zakresie zwiększania sprzedaży opakowań z tektury falistej tak w kraju, jak i za granicą.

W dn. 21–24 listopada 2022 r. w Paryżu po czteroletniej przerwie spowodowanej pandemią odbyły się międzynarodowe targi All4Pack Emballage Paris. Wystawa, organizowana co dwa lata, jest przeznaczona dla sektora opakowań i intralogistyki. Jak podaje organizator, w wydarzeniu wzięło udział ok. 45 tys. gości z 80 krajów (aż 69% to osoby decyzyjne w firmach lub biorące udział w zakupie rozwiązań), którym ofertę zaprezentowało 1,1 tys. wystawców (z czego połowa to firmy spoza Francji).

Polecamy

Prenumerata

Zachęcamy do zaprenumerowania naszego pisma.
Wypełnij formularz i dołącz do grona ludzi dobrze poinformowanych.

●Zamawiam prenumeratę●

Reklama

W tym miejscu zamieszczamy cenniki produktów reklamowych w drukowanych wydaniach "Świata DRUKU" oraz informacje techniczne dotyczące ich przygotowania.
Wszelkie ewentualne pytania prosimy kierować do działu reklamy:
tel. 42 687 12 92
reklama@swiatdruku.eu

*Informacje o modułach reklamowych do zestawień tematycznych:

Moduły reklamowe do zestawień przygotowywane przez nasze zewnętrzne studio graficzne (w wym. 180 x 40 mm), w oparciu o przesłane do nas w tym celu następujące materiały Klienta:
- logotyp w rozdzielczości 300 dpi (formaty: AI, CDR, EPS, JPEG, PDF lub TIFF)
- nazwa firmy wraz z formą prawną
- adres: ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość
- jeden numer telefonu i jeden numer faksu
- jeden adres e-mail i jeden adres strony www
- opis działalności do 600 znaków ze spacjami.

Moduły są przesyłane do Klienta przed drukiem w celu akceptacji.

W cenie modułu zawarta jest jedna poprawka Klienta i wszelkie korekty ewentualnych błędów zawinionych przez naszą redakcję lub studio graficzne.

Dodatkowe zmiany treści są dodatkowo płatne, uzależnione od czasu pracy studia.