Home / Czytelnia / Z ostatniej chwili / Mix - News / FRKP planuje działania na bieżący rok

FRKP planuje działania na bieżący rok

Władze Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych na posiedzeniu w dniu 26 marca br. podsumowały rok 2018, przyjmując sprawozdanie zarządu z działalności fundacji i sprawozdanie finansowe, oraz omówiły plany działania na rok bieżący.

Obrady otworzyła przewodnicząca Rady FRKP Małgorzata Olszewska-Nowicka. Sprawozdanie z działalności fundacji przedstawił prezes zarządu Bernard Jóźwiak. Na początku omówił pokrótce wyniki finansowe fundacji, a następnie przeszedł do działań podjętych przez zarząd fundacji w ub.r., wskazując przede wszystkim na działania informacyjne nt. fundacji, konsultacje w związku z reformą średniego szkolnictwa zawodowego, dostarczanie do bibliotek szkolnych i udostępnianie uczniom literatury zawodowej, współpracę ze szkołami i instytucjami związanymi z poligrafią.

Sprawozdanie z działalności fundacji stało się przyczynkiem do ożywionej dyskusji uczestników posiedzenia na powyższe tematy. Podnoszono m.in. kwestie szkoleń dla nauczycieli zawodu, trudności kadrowych szkół poligraficznych i nastrojów wśród nauczycieli zawodu, współpracy szkół z firmami poligraficznymi, poziomu i potrzeb edukacji poligraficznej na poziomie szkół średnich i wyższych. W konkluzji uznano, że fundacja nadal powinna podejmować działania na rzecz zwiększania kompetencji nauczycieli zawodów poligraficznych oraz świadomości znaczenia branży poligraficznej wśród urzędników różnego szczebla decydujących o finansowaniu edukacji, a także promocji poligrafii wśród młodzieży.

Jeśli chodzi o plany fundacji na rok 2019, postanowiono:

- kontynuować działania informacyjne nt. fundacji podjęte w roku poprzednim;

- nadal brać udział w pracach MEN i podległych mu instytucji nad reformą szkolnictwa w zakresie dotyczącym poligrafii oraz prowadzić akcje informacyjną nt. proponowanych i zatwierdzanych założeń tej reformy;

- w zakresie współpracy ze szkołami poligraficznymi: zorganizować spotkania z dyrektorami i nauczycielami zawodu, opracować i rozesłać do szkół ankiety nt. potrzeb szkół uczących zawodów poligraficznych, zbierać środki finansowe w celu wsparcia zakupów sprzętu i oprogramowania dla szkół;

- w zakresie współpracy z instytucjami poligraficznymi zadeklarowano pomoc przy organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego przez Zakład Technologii Poligraficznych PW, negocjowanie z COBRPP niższych cen literatury zawodowej dla uczniów, pozyskiwanie książek na nagrody dla uczniów, ściślejszą współpracę z PID i SAIP (bezpłatny udział uczniów w Konfrontacjach Poligraficznych).

Ostatnim punktem obrad było głosowanie nad przyjęciem uchwał. Jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności fundacji w roku 2018 i sprawozdania finansowego za rok ubiegły, o zatwierdzeniu planu działania fundacji i planu budżetu na rok 2019. Przyjęto również rezygnację Tomasza Kędziory z członkostwa w radzie oraz rezygnację Inezy Kwiatkowskiej z funkcji sekretarza rady. Na stanowisko to wybrano Czesławę Sońtę.

  • Obecnie 0 z 5.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ocena: 0/5 (0 ocen/y)

Dziękujemy za ocenę!

Twoja ocena już została uwzględniona. możesz oceniać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Powiązana zawartość

Nie masz uprawnień do pisania komentarzy. Zaloguj się.

Z ostatniej chwili

W dn. 21 i 22 czerwca br. w warszawskim Expo XXI odbędzie się IV edycja Międzynarodowych Targów Dostawców dla Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego PCI Days. Wydarzenie, w którym udział jest bezpłatny (wymagana jest rejestracja), jest przeznaczone dla producentów leków i kosmetyków, a także przedstawicieli instytucji, uczelni i firm z otoczenia branży farmaceutycznej i kosmetycznej.

Firma Dantex – producent cyfrowych drukarek do etykiet – nawiązała współpracę sprzedażową i marketingową dotyczącą drukarek Pico z Grupo Impryma, działającą na terenie Hiszpanii i Portugalii.

Polecamy

Prenumerata

Zachęcamy do zaprenumerowania naszego pisma.
Wypełnij formularz i dołącz do grona ludzi dobrze poinformowanych.

●Zamawiam prenumeratę●

Reklama

W tym miejscu zamieszczamy cenniki produktów reklamowych w drukowanych wydaniach "Świata DRUKU" oraz informacje techniczne dotyczące ich przygotowania.
Wszelkie ewentualne pytania prosimy kierować do działu reklamy:
tel. 42 687 12 92
reklama@swiatdruku.eu

*Informacje o modułach reklamowych do zestawień tematycznych:

Moduły reklamowe do zestawień przygotowywane przez nasze zewnętrzne studio graficzne (w wym. 180 x 40 mm), w oparciu o przesłane do nas w tym celu następujące materiały Klienta:
- logotyp w rozdzielczości 300 dpi (formaty: AI, CDR, EPS, JPEG, PDF lub TIFF)
- nazwa firmy wraz z formą prawną
- adres: ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość
- jeden numer telefonu i jeden numer faksu
- jeden adres e-mail i jeden adres strony www
- opis działalności do 600 znaków ze spacjami.

Moduły są przesyłane do Klienta przed drukiem w celu akceptacji.

W cenie modułu zawarta jest jedna poprawka Klienta i wszelkie korekty ewentualnych błędów zawinionych przez naszą redakcję lub studio graficzne.

Dodatkowe zmiany treści są dodatkowo płatne, uzależnione od czasu pracy studia.