Media / Images / 3-miejsce ok

3-miejsce ok

Trzecie miejsce – Nina Tessedikova