Media / Images / 2-miejsce ok

2-miejsce ok

Drugie miejsce – Yana Kucherenko